MATLAB NEDİR? MATLAB®(MATrix LABoratory – Matris Laboratuarı), temel olarak teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. 1970’lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan Matlab programının tipik kullanım alanları: – Matematiksel (nümerik ve sembolik) hesaplama işlemleri – Algoritma geliştirme ve kod yazma yani programlama – Lineer cebir,istatistik,Fourier analizi,filtreleme,optimizasyon,sayısal integrasyon vb. konularda matematik fonksiyonlar – 2D ve 3D grafiklerinin çizimi – Modelleme ve simülasyon (benzetim) – Grafiksel arayüz oluşturma – Veri analizi ve kontrolü – Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme şeklinde özetlenebilir.

İLETİŞİM MAIL