• SQL 4

  SQL sorgulama dilinin Borland firması tarafından geliştirilen türevi Yerel SQL sorgulama dilini anlatacağız. Ayrıca Yerel SQL’in dil takımı üzerinde de duracağız.Yerel SQL dil takımında tablo...

 • SQL 9

  SQL Kod ile Tablo OluşturmaAşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı,...

 • SQL 5

  1.SÜTUNLAR İÇİN TAKMA İSİM KULLANMASELECT OgrNo AS [Öğrenci Numarası],Adi AS İSİM FROM OgrenciNot: Takma isim içinde boşluk olduğunda köşeli parantez kullanılır!

 • Sql Senaryolar 2

  Yeni kurulmakta olan bir GSM şirketinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazılacak olan program için veri tabanı hazırlanacaktır.  Şirketin genel yapısı ve yapılacak işler ise şöyledir; Şirket ilk...

 • SQL 1

  SQL (Structured Query Language) veri tabanlarındaki verileri işlemek için kullanılan yapısal sorgulama dilidir.Bu dil yardımıyla veritabanlarındaki tüm işlemler yapılabilir. Backup almadan tutunda bir tabloya veri...

 • Sql Örnekler 1

  İnternet üzerinden ürünlerinin satışının çevrimiçi olarak yapılabilmesi için, Bahçe İşleri Ltd.Şti. tarafından Elektronik Ticaret Web Sitesi projesinin yapılması istenmektedir. 

 • SQL 8

  Bu Derste Öğrenecekleriniz:1.Tablo İşlemleri1.1.Tablo Oluşturma1.2.Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar ( Constraints )1.3.Tablo Silme

 • Sql Örnekler 10

  TASARIMIN AÇIKLAMASI : Sayfaya ulaşabilmek için yönetici olmak gerekmektedir. Bunun için yönetici tablomuzsa sayfamıza erişim sağlayabilecek yönetici isimleri ve şifreleri bu tabloda tutulmaktadır. Sayfa içinde...

 • SQL 6

  Veri tabanında herhangi bir nesnenin adını değiştirmek için MS SQL de SP_RENAMEprosedürü kullanılır. sp_rename prosedürü ile tablo, sütun, index, view, stored procedure, trigger, rule veyaconstraintisimleri...