• Sql Senaryolar 1

  Kmyo Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği için bir otomasyon programı hazırlanacaktır.   Bu otomasyon sisteminin hazırlanmasında;  Farklı ofislerde yapılan bilet rezervasyon veya satış işlemlerinin tek bir merkezde toplanması, ...

 • SQL 5

  1.SÜTUNLAR İÇİN TAKMA İSİM KULLANMASELECT OgrNo AS [Öğrenci Numarası],Adi AS İSİM FROM OgrenciNot: Takma isim içinde boşluk olduğunda köşeli parantez kullanılır!

 • Sql Örnekler 1

  İnternet üzerinden ürünlerinin satışının çevrimiçi olarak yapılabilmesi için, Bahçe İşleri Ltd.Şti. tarafından Elektronik Ticaret Web Sitesi projesinin yapılması istenmektedir. 

 • Sql Örnekler 4

  SELECT Bolum FROM dbo.Personel GROUP BY Bolum SELECT Bolum, Count(*) AS [Personel Sayısı] FROM dbo.Personel GROUP BY Bolum SELECT Bolum, Max(Maas) AS [En yüksek maaş],...

 • Sql Örnekler 8

  Bir alışveriş sitesinin veritabanını tasarlayalım : 1.Temel olarak 3 tane veritabanı tablomuz olacak: MUSTERİ, URUN, SIPARIS (Elinizin alışması için bu tablolarda Türkçe karakter kullanmamaya çalışın)...

 • SQL 1

  SQL (Structured Query Language) veri tabanlarındaki verileri işlemek için kullanılan yapısal sorgulama dilidir.Bu dil yardımıyla veritabanlarındaki tüm işlemler yapılabilir. Backup almadan tutunda bir tabloya veri...

 • Sql Örnekler 9

  İNSERT KOMUTU: Veri Tabanındaki tabloya bilgi kaydetmek için kullanılır. ÖRNEK : SORU: Rıza adlı kişiye ait bilgileri kaydediniz. CEVAP: İnsert into adres values

 • SQL 4

  SQL sorgulama dilinin Borland firması tarafından geliştirilen türevi Yerel SQL sorgulama dilini anlatacağız. Ayrıca Yerel SQL’in dil takımı üzerinde de duracağız.Yerel SQL dil takımında tablo...