• SQL 4

  SQL sorgulama dilinin Borland firması tarafından geliştirilen türevi Yerel SQL sorgulama dilini anlatacağız. Ayrıca Yerel SQL’in dil takımı üzerinde de duracağız.Yerel SQL dil takımında tablo...

 • SQL 3

  Structured Query Language (SQL) “Yapısal Sorgulama Dili” Veritabanları üzerinde, karmaşık sorgular yapmak için tasarlanmış bir dildir. SQL ile; veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir,...

 • Sql Senaryolar 1

  Kmyo Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği için bir otomasyon programı hazırlanacaktır.   Bu otomasyon sisteminin hazırlanmasında;  Farklı ofislerde yapılan bilet rezervasyon veya satış işlemlerinin tek bir merkezde toplanması, ...

 • SQL 6

  Veri tabanında herhangi bir nesnenin adını değiştirmek için MS SQL de SP_RENAMEprosedürü kullanılır. sp_rename prosedürü ile tablo, sütun, index, view, stored procedure, trigger, rule veyaconstraintisimleri...

 • Sql Örnekler 6

  SELECT Ogrenciler.AdiSoyadi, Bolum.Adi FROM Ogrenciler, Bolum WHERE Ogrenciler.BolumId = Bolum.BolumId SELECT O.AdiSoyadi, B.Adi FROM Ogrenciler O, Bolum B WHERE O.BolumId = B.BolumId

 • SQL 1

  SQL (Structured Query Language) veri tabanlarındaki verileri işlemek için kullanılan yapısal sorgulama dilidir.Bu dil yardımıyla veritabanlarındaki tüm işlemler yapılabilir. Backup almadan tutunda bir tabloya veri...

 • Sql Senaryolar 2

  Yeni kurulmakta olan bir GSM şirketinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazılacak olan program için veri tabanı hazırlanacaktır.  Şirketin genel yapısı ve yapılacak işler ise şöyledir; Şirket ilk...