• Sql Senaryolar 1

  Kmyo Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği için bir otomasyon programı hazırlanacaktır.   Bu otomasyon sisteminin hazırlanmasında;  Farklı ofislerde yapılan bilet rezervasyon veya satış işlemlerinin tek bir merkezde toplanması, ...

 • SQL 4

  SQL sorgulama dilinin Borland firması tarafından geliştirilen türevi Yerel SQL sorgulama dilini anlatacağız. Ayrıca Yerel SQL’in dil takımı üzerinde de duracağız.Yerel SQL dil takımında tablo...

 • SQL 3

  Structured Query Language (SQL) “Yapısal Sorgulama Dili” Veritabanları üzerinde, karmaşık sorgular yapmak için tasarlanmış bir dildir. SQL ile; veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir,...

 • SQL 6

  Veri tabanında herhangi bir nesnenin adını değiştirmek için MS SQL de SP_RENAMEprosedürü kullanılır. sp_rename prosedürü ile tablo, sütun, index, view, stored procedure, trigger, rule veyaconstraintisimleri...

 • SQL 8

  Bu Derste Öğrenecekleriniz:1.Tablo İşlemleri1.1.Tablo Oluşturma1.2.Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar ( Constraints )1.3.Tablo Silme

 • Sql Örnekler 4

  SELECT Bolum FROM dbo.Personel GROUP BY Bolum SELECT Bolum, Count(*) AS [Personel Sayısı] FROM dbo.Personel GROUP BY Bolum SELECT Bolum, Max(Maas) AS [En yüksek maaş],...

 • SQL 5

  1.SÜTUNLAR İÇİN TAKMA İSİM KULLANMASELECT OgrNo AS [Öğrenci Numarası],Adi AS İSİM FROM OgrenciNot: Takma isim içinde boşluk olduğunda köşeli parantez kullanılır!