• C Programlama 11

  Bir problemi bilgisayar yardımıyla çözmek için öncelikle problemi bilgisayarda işlemeyi sağlayan bir model kurulur. Daha sonra da bu model üzerinde çözüme adım adım hangi işlemlerin...

 • C++ Programlama 10

  Dizi (Array), fazlaca miktarda tek tip veriyi saklamak için ayrılmış bir depolama birimidir. Diziyi, içinde tek tip eşya saklamak için hazırlanmış ve içi küçük bölümlere ayrılmış...

 • C++ Programlama 7

  Bilgisayarların karar verme ve kontrol işlemleri gerçekleştirerek işlemlerini yaptığını belirtmiştik. Bilgisayarlar, matematiksel işlemleri gerçekleştirdiği gibi hangi birimlerden hangi sırada giriş yapılacak hangi sırada çıkış yapılacak, öncelikler nasıl olacak...

 • C Programlama 10

  Orta ve yüksek seviyeli dillerin hemen hemen hepsinde veri tipi ve değişken kavramı bulunmaktadır. Bu kısımda C programlama dilindeki temel veri tipleri, tanımlayıcılar, değişkenler ve...

 • C Programlama 1

  C dili, klasik programlama dilleri kavramlarının, yeni, basit ve kolay kullanılır birşekilde sağlandığı pratik bir dildir. C’nin popülaritesi daha çok UNIX’inki ile ilişkilidir,çünkü C, ilk...

 • C++ Programlama 9

  Bir döngünün bir başka döngünün içine eklenmesiyle ortaya çıkan döngülere iç içe döngüler denilir. İki döngü iç içe olduğunda dışta kalan döngü içtekinin kaç defa tekrar edeceğini...

 • C++ Programlama 8

  Algoritma geliştirirken bazı işlemleri sürekli tekrarlamamız gerekir. Tekrar edilen işlemleri göstermenin ya da ifade etmenin daha kolay ve anlaşılır bir yolu vardır, bu yola döngü ya da...

 • C++ Programlama 6

  Giriş Çıkış İşlemleri C++ programlama dilinde veri giriş işlemleri çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Klavyeden veri girişi için kullanılan komut “cin” komutudur. Kullanıcıdan öğrenilmesi gereken bilgiler için veri giriş...

 • C++ Programlama 5

  Günümüzde kullanılan programlama dillerinde günlük hayatta kullandığımız dile yakın bir dil kullandığını ve komutların konuşma dilindeki kelimelerden olduğunu belirtmiştik. Buna rağmen günlük konuşma dilinde kullanılmayan atama, mantıksal karşılaştırma,...

 • C++ Programlama 4

  C++, ilk olarak 1979 yılında Bell Laboratuvarları’nda araştırmacı olarak görev yapan Bjarne Stroustrup tarafından oluşturulmuştur. Stroustrup, doktora çalışmasında; ele aldığı bazı “nesne tabanlı” araçların özelliklerini, özellikle de sınıfları (class) destekleyen bir C sürümü geliştirmeye...