• C++ Programlama 10

  Dizi (Array), fazlaca miktarda tek tip veriyi saklamak için ayrılmış bir depolama birimidir. Diziyi, içinde tek tip eşya saklamak için hazırlanmış ve içi küçük bölümlere ayrılmış...

 • C++ Programlama 9

  Bir döngünün bir başka döngünün içine eklenmesiyle ortaya çıkan döngülere iç içe döngüler denilir. İki döngü iç içe olduğunda dışta kalan döngü içtekinin kaç defa tekrar edeceğini...

 • C++ Programlama 8

  Algoritma geliştirirken bazı işlemleri sürekli tekrarlamamız gerekir. Tekrar edilen işlemleri göstermenin ya da ifade etmenin daha kolay ve anlaşılır bir yolu vardır, bu yola döngü ya da...

 • C++ Programlama 7

  Bilgisayarların karar verme ve kontrol işlemleri gerçekleştirerek işlemlerini yaptığını belirtmiştik. Bilgisayarlar, matematiksel işlemleri gerçekleştirdiği gibi hangi birimlerden hangi sırada giriş yapılacak hangi sırada çıkış yapılacak, öncelikler nasıl olacak...

 • C++ Programlama 6

  Giriş Çıkış İşlemleri C++ programlama dilinde veri giriş işlemleri çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Klavyeden veri girişi için kullanılan komut “cin” komutudur. Kullanıcıdan öğrenilmesi gereken bilgiler için veri giriş...

 • C++ Programlama 5

  Günümüzde kullanılan programlama dillerinde günlük hayatta kullandığımız dile yakın bir dil kullandığını ve komutların konuşma dilindeki kelimelerden olduğunu belirtmiştik. Buna rağmen günlük konuşma dilinde kullanılmayan atama, mantıksal karşılaştırma,...

 • C++ Programlama 4

  C++, ilk olarak 1979 yılında Bell Laboratuvarları’nda araştırmacı olarak görev yapan Bjarne Stroustrup tarafından oluşturulmuştur. Stroustrup, doktora çalışmasında; ele aldığı bazı “nesne tabanlı” araçların özelliklerini, özellikle de sınıfları (class) destekleyen bir C sürümü geliştirmeye...

 • C++ Programlama 3

  C++ nesne yönelimli programlama tekniğinin uygulanabilmesi için C’nin genişletilmiş bir biçimidir. Nesne yönelimli programlama(object oriented programming) tekniği ve C++ B.Stroustroup tarafından geliştirilmiştir. Tasarım 70’li yılların...

 • C++ Programlama 2

  Algoritma bir problemin mantıksal çözümünün adım adım nasıl gerçekleştirileceğinin sözlü ifadesidir. ​ Algoritma ile oluşturulan çözümler sözel olarak ifade edildiğinden daha standart herkesin gördüğünde ortak olarak aynı sonucu...

 • C++ Programlama 1

  Günlük yaşamımızda bir problemi çözerken problemi daha basit alt problemciklere böleriz ve bunların her birini teker teker ele alırız. Böylece asıl problemi daha kolay bir...