• İş Etüdü 3

    İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik...

  • İş Etüdü 2

    İş etüdü gelişme imkanı sağlamak için belirli bir faaliyeti ekonomiklik ve etkinlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve öğeleri dizgesel olarak araştırmaya yönelik teknikler için kullanılan...

  • İş Etüdü

    Sistemi oluşturan öğelerden en önemlisi olan insanın özelliklerini bilmek ve sistemi insana en uygun şekilde tasarlamak ergonomi biliminin ilgi alanına girmektedir. Çevre koşullarının ve makinelerin...