• İmalat Sistemleri

  Bütünleşik imalat sistemleri yapısal açıdan beş ana bileşene ayrılır: Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM):BDM; BDT, NC programlama, takım ve bağlama düzenleri tasarımı, kalite kontrol planlama, ve...

 • Altı Sigma 5

  Firmaların asıl amacı kar etmektir ve ancak karlı firmalar faaliyetlerini sürdürebilir. Kar etmek temelde müşterilerin firma ürünlerini isteyip istememesi ile ilgilidir ancak bu sadece başlangıç...

 • Altı Sigma 4

  Motorola kaliteyi zor yoldan – büyük zararlar, rekabetçi konumun kaybı, iflasın eşiğine gelme vb. – öğrenen pek çok şirketten sadece biridir. Ancak Motorola’nın bu öğrenme...

 • Altı Sigma 3

  Günümüzde hem üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe birçok organizasyon kalitenin önemini kavramıştır. Bu nedenle süreçlerini iyileştirmek için farklı stratejileri ve yenilikleri uygulamaya çalışmaktadırlar. Yalın...

 • Altı Sigma 2

  Günümüzde müşteri tatmini işletmeler için hayati bir unsur olmuştur. Müşteriler üstün kaliteli ürünlerin, uygun fiyatta ve istenilen zamanda üretilmesi ile tatmin edilebilir hale gelmişlerdir. İşletmelerin...

 • Altı Sigma 1

  Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetiminin önemli odak noktalarından biri olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir