• Risk Yönetimi 2

    Herkes “Riski neden bilmeli ve hesaplamak için zaman harcamalıyız? Hesaplarsak durum değişmeyecek ki!” diyebilir. Evet, riski tanımak ve ölçmek mevcut durumu değiştirmez fakat bizim yatırım...

  • Risk Yönetimi 1

    Risk, kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerinin gerçekleştirmesini engelleyecek, her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri...