• İşletme Yönetimi 1

    Proje çalışmamı, “İşletme Yönetimi” konusunda yapmak istememin en önemli nedeni, günümüz koşullarında yönetim işlevlerinin, işletmenin tüm faaliyetlerini önemli derecede etkilemesi ve işletmenin başarısının önemli ölçüde...