• Yöntemler 12

  ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Tesis planlama süreci (imalat ve montaj tesisleri için): İmal edilecek ürünlerin tanımlanması. Gerekli imalat ve/veya montaj süreçleri ile ilişkili faaliyetlerin...

 • Yöntemler 11

  GRADYANT YÖNTEMLER: Bu yöntemler direkt yöntemlerden daha etkilidir. Bütün kısıtsız optimizasyon problemlerinde olduğu gibi, bir başlangıç noktasından başlayarak ardışık bir şekilde en iyi çözüme ulaşılır....

 • Yöntemler 10

  KISITSIZ OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ: Optimizasyonda kısıtsız fonksiyonların minimumu ya da maksimumu için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Direkt ve gradyant yöntemler. Direkt yöntemler; sadece amaç fonksiyon değerlerini göz...

 • Yöntemler 9

  TRIZ dilimize “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” anlamında geçen Rusça bir kavramdır. 1946’da Genrich Saulovich Altshuller ve meslektaşları tarafından 3 milyondan fazla patentin incelenmesi sonucu geliştirilmiş...

 • Yöntemler 8

  Kalite Bakım Kaizeni: Kalite bakım kaizenleri aşağıda belirtilen konular için iyileştirme yapmak amacıyla yapılmaktadır. -Müşteri şikayetleri -Üretim Hurdaları ve yeniden işlemeler -Malzeme balansındaki problemler

 • Yöntemler 7

  Poka Yoke; Hata önleme anlamına gelir. Japonca bir terim olan Poka Yoke’de temel amaç istenmeden de olsa çalışan dikkatsizlikleri sonucu oluşan hataların, kusurlu parça ve...

 • Yöntemler 6

  CPM / PERT Eğer faaliyetlerin süreleri kesin olarak biliniyorsa, Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method – CPM) kullanılarak projenin tamamlanma süresi hesaplanabilir. Eğer faaliyet sürelerinde...

 • Yöntemler 5

  KANBAN SİSTEMİ: TZÜ felsefesi, sıfır stok hedefine ulaşabilmek için üretimin her aşamasında(hammadde, yarımamul , mamul ) envanter düzeyini azaltmak zorundadır. Bunu gerçekleştirebilmek için işletme içinde...

 • Yöntemler 4

  SMED Nedir? SMED’in ilk düşünceleri Shigeo Shingo tarafından 1950 yılında MAZDA Hiroşima fabrikasında 350, 750 ve 800 ton preslerin kalıp değişiminde oluşturulmuştur. Shingo 19 yıl...

 • Yöntemler 3

  5S, beş adımdan oluşan, amacı “çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak” olan son derece basit ve bütün yalınlaştırma/yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer...