• Olasılık 2

    Oransal Frekans Yaklaşımı (Deneysel Yaklaşım): Bir deney birçok kez tekrar ettiğinde olası sonuçların her birinin kaç kez ortaya çıktığı saptanır. Deney sayısı arttığında olası sonuçlara...

  • Olasılık 1

    Uygulamada karşılaşılan olayların birçoğu kesin olmayan diğer bir ifadeyle belirsizlik içeren bir yapıya sahiptir. Olasılık kavramı kesin olmayan olaylarla ilgilidir ve belirsizlik altında karar verme(Risk...