• Kalite Kontrol 9

  Yönetimin üretim maliyetlerini kesmek için yer aramak zorunda oldukları ekonomik sıkıntı zamanlarında, kolektif gözlerinin çoğunun kalite organizasyonunun üzerine gelmesi kaçınılmazdır. Tabii iyi bir nedenle kalite...

 • Kalite Kontrol 8

  Kalite, tüketici gereksinmelerini mümkün en ekonomik düzeyde karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin bileşimidir. Tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu içindeki çeşitli...

 • Kalite Kontrol 7

  Günümüzde rekabet unsurları giderek değişmektedir. Daha önceleri sadece üretim miktarı ile rekabet edilebilirken artık sadece üretim yeterli olmamaktadır. Üretim yanında maliyet, kalite, hız ve bilgi...

 • Kalite Kontrol 6

  Kalitenin önemliliği Günümüzde işletmelerin çok kuvvetli rekabet (“imhacı rekabet” olarak da tanımlanan) ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri ve/veya pazar paylarını arttırabilmeleri ancak düşük maliyetle ürettikleri kaliteli ürün...

 • Kalite Kontrol 5

  Günümüzde teknik ve ekonomik gelişmelerde üretimden tüketime kadar her aşamada meydana gelen değişimler, kalitenin önemini artırmış, çok sayıda kalite sorununu beraberinde getirmiştir. Kalite kavramının öneminin...

 • Kalite Kontrol 4

  KALİTE: Günümüzde rekabetin ana hedefi müşteridir. Müşteriyi elinde tutmak için tüm çabaları gösteren, müşteriyi tatmin eden işletmelerin, rekabetteki başarı şansı da yüksek olacaktır. 1980 ve...

 • Kalite Kontrol 3

  Kalite; “müşteriye uygunluk”, “şartlara uygunluk”, “bir mal ya da hizmetin belirli bir ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümü ve “tüketicilerin isteklerine uygunluk derecesi” olarak...

 • Kalite Kontrol 2

  KALİTE: Günümüzde teknik ve ekonomik gelişmelerin üretimden tüketime kadar her aşamada meydana getirdiği değişmeler, ürün kalitesinin önemini arttırarak çok sayıda kalite sorununu da beraber getirmiş...

 • Kalite Kontrol 1

  Modernitede Kalitenin Önemi: “Öncelikli işimiz müşterinin alacağı ve uzun vadede almayı sürdüreceği kaliteli mallar üretmektir. Eğer bu üretimi verimli ve ekonomik olarak yapmayı başarırsak kar...