Simay Avcı

 • C# Programlama 5

  Microsoft Visual C#, öncelikle Microsoft .NET Framework kullanarak uygulamalar yaratan yazılım geliştiricileri hedefleyen güçlü fakat basit bir dildir. C++ ve Microsoft Visual Basic’in en iyi...

 • C# Programlama 4

  C# ,programlama dillerinin süregelen gelişiminde bir sonraki adımı temsil eder. C#’ın ortaya çıkışının kökleri derinlere, geçmiş birkaç yıl boyunca bilgisayar dilinin gelişimine odaklanır.

 • C# Programlama 3

  Bu dokümanı geliştirmekteki amacımız, C# programlama diliyle geliştirilecek projelerde kullanılmak üzere, kodlama standartları için, bir “temel”, fikir verecek bir “örnek” oluşturmaktır.

 • C# Programlama 2

  Bu bölümde, bir yazılımcının bilmesi gereken temel programlama kavramlarına giriş yapılacaktır. Bir yazılımı oluşturan öğeler ve yazılım çalışma süreci tamamlanana kadar geçen aşamalar ayrı ayrı...

 • C# Programlama 1

  C# dili ortaya çıkalı daha hiçbir şey yapmayan varsa ya da bir şeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size...

 • Algoritma 7

  Mesafe üzerinden dağıtım algoritması, maliyet matrisi ile dağıtım algoritması, ana depo yeri bulma algoritması, minimum maliyetli hücre metodu algoritması. Kuzeybatı köşe metodu algoritması, vogel yaklaşımı...

 • Algoritma 6

  Algoritma işlem adımlarının günlük konuşma diliyle adım adım yazılması idi. Algoritmayı anlamak için yazıldığı dilin bilinmesi ve açık ve net bir şekilde yazılması gerekmektedir.Oysa bir...

 • Algoritma 5

  Bir Programcının Program yazabilmesi için yapması gereken çalışmalar ve bilmesi gereken ön bilgilere ihtiyacı vardır. Çünkü bir problemin bilgisayar ortamında çözülmesi maalesef hazırlıksız olarak ve...

 • Algoritma 4

  Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbni Musa el Harezmi adındaki Türkistan’lı alimden kaynaklanır.Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük...

 • Algoritma 3

  Sayaç, bazı işlemlerin belirli sayıda yapılması ya da işlenen/üretilen değerlerin sayılması için kullanılır. Örneğin, klavyeden girilen bir cümlede kaç sesli harf olduğunu bulan bir programda,...